İcra ve İflas Hukuku

Alacakların ivedi bir şekilde tahsilatı konusunda hedef odaklı ve dinamik bir çalışma yapısı ile icra ve iflas hukukundan kaynaklanan tüm süreçlerde hukuki destek sağlanmaktadır.