Ticaret ve Şirketler Hukuku

Tüm ticari faaliyet sözleşmeleri ile cari hesap ilişkileri, haksız rekabet ve benzeri ticari ilişkilerden kaynaklanan uyuşmazlıkların çözümünde, şirket kuruluşları, ana sözleşmelerin hazırlanması ve tadilleri, şirket genel kurullarının düzenlenmesi, yönetim kurulu kararlarının, vekâletnamelerin ve sair kurumsal metinlerin hazırlanması, noter ve tescil süreçlerinin yürütülmesi, sermaye artırım ve azaltım işlemlerinin ve şirketlerin sona ermesi ve tasfiye süreçlerine ilişkin işlemlerin yürütülmesi gibi konularda hukuki destek sağlanmaktadır.